GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Sistemi grejanja

Agrotehnika | Svinjogojstvo | Sistemi grejanja objekata za svinjogojstvo


Za izradu kvalitetne mikroklime u štalama svinja potrebno je da se koriste kvalitetni grejači i bitno je pozicioniranje sistema grejanja. Nudimo super grejače sa manjim utroškom energije, visoke efikasnosti, manje buke i što je moguće niže brzine protoka vazduha.

Za štale svinja uglavnom predlažemo 3 nivoa za pravljenje željene temperature.

PROSTORNO GREJANJE (za tovne stanicu, prasilišta i kuću za odgoj svinja) u zavisnosti od uzrasta svinja ugrađujemo stacionarne sisteme grejanja


Grejanje na biomasu

Sva sagoriva biomasa (poljoprivredna i drvna biomasa), koja ima stepen vlažnosti od 55%.

Sirova drvna biomasa sa većim stepenom vlažnosti od 55% nije podesna za korišćenje, već je pre toga potrebno da se izvrši sušenje. Smatra se da gotovo sva poljoprivredna biomasa pogodna za direktno sagorevanje ima stepen vlažnosti manjom od 50%, ukoliko ima veću količinu vlažnosti, onda se biomasa koristi u procesu dobijanja biogasa.

U okviru programa se nalaze sistemi za snabdevanje toplotnom energijom snage od 15kW do 20MW, kotlovi su namenjeni za grejanje vode do željene temperature do maksimalnih 105 °C, topla voda se šalje sistemom centralnog grejanja za potrebe grejanja, ili za potrebe privrede, gde god je potrebna izvesna količina toplotne energije.

Slike peći na biomasu, s leva na desno: slika 1, peć kapaciteta 50kW, slika 2 peć kapaciteta 150kW, slika 3 peć kapaciteta 300kW

 

 

TIP

Snaga (kW)

površina zagrevanja (m2)

 

 

C100B

100

833

 

 

C150B

150

1250

 

 

C180B

180

1500

 

 

C220B

220

1833

 

 

C250B

250

2083

 

 

C300B

300

2500

 

 

C350B

350

2917

 

 

C400B

400

3333

 

 

C450B

450

3750

 

 

C500B

500

4167

 

 

F600S

600

5000

 

 

F800S

800

6667

 

 

F1000S

1000

8333

 

 

F1500S

1500

12500

 

 

F2000SH

2000

16667

 

 

F3000SH

3000

25000

 

 

F4000SH

4000

33333

 

 

F5000SH

5000

41667

 

 

F6000SH

6000

50000

 

Spisak peći koju proizvodimo sa izlaznom snagom i ekvivalentnom površinom koju peći mogu da zagrevaju

Kotao i bojler tople vode zavarene su čeličnim pločama i postojanim legurama, a postojani materijali u potpunosti izoluju unutrašnjost peći od spoljašnjosti, što smanjuje rasipanje toplotne energije i povećava energetsku efikasnost pri sagorevanju biomase. Peći koje imaju velike snage, komora za sagorevanje je obložena posebnim ciglama koje su napravljene od materijala koji ima visoku vrednost specifičnog toplotnog kapaciteta, što služi za akumulaciju toplotne energije za vremenski period od nekoliko sati. Time se smanjuje količina goriva potrebnog da bi se proizvela jedinica toplote i omogućava efikasniju upotrebu peći. Stepen korisnog dejstva većine instaliranih uređaja je > 90% što je omogućeno postupkom predgrevanja biomase, pre nego što uđe u proces sagorevanja u glavnoj komori, čime se smanjuje vlažnost biomase i omogućava bolje iskorišćenje biomase.

Nakon sprovođenja toplote iz peći na biomasu do štala ili obora, putem klasičnih izolovanih cevi, toplotna energija se raspoređuje u toploizmenjivače (topla voda na vazduh) i toplota se distribuira podjednako na u štalama i oborima.

 


Gasni grejači / gas grejači - kutije PSI

Jednostavni, visoko efikasni grejači. Standardni izlaz je 66kW, tako PSI onda 66kW, 18kW, ili bilo koji grejač između 66/18kW. Isporučujemo grejače ili sa pilot svetlo ili sistem za kontrolu varnica preko računara.

   


Električni grejači

Su odlični i pouzdani grejači sa izlazom snage 3-18kW.


Tehničke osobine

E 3

E 8

E 12

E 18

Snaga kW

3

4 / 8

6 / 12

12 / 18

Kapacitet m3/h

185

420

735

960

Temp. razlika Δt [K]

32

32

47

51

Napon V

230

400

400

400

Ulaz

13,5

12

16,5

24,5

Dužina mm
Širina mm

300
175

530
285

640
320

640
320

Visina mm

230

365

400

400

Težina kg

6,35

15,5

20,5

23,5


EKO grejači

Novi tip grejača na prirodni gas, propan butana ili lož ulje. Super je upotreba "Smartbook" za podešavanja i dijagnoze grešaka. Grejanje će biti automatski preusmerenu u slučaju nestanka struje ili nestanka gasa - to je potpuno automatski.

Kapacitet

 • ECO grejač Prirodni gas - 75 kW 230V 50 Hz 1ph
 • ECO grejač Propan Butan - 75 kW 230V 50 Hz 1ph
 • ECO grejač lož ulje - 75 kW 230V 50 Hz 1ph


Grejač tipa "Kanon"

Super grejači sa indirektnim sagorevanjem i mogućnosti više nivoa kontrole. Vazduha može biti dodat izvan sistema (u slučaju minimalne ventilacija + grejanje neće nositi prašinu i suštinski smanjuju rizik od požara.):

Propan, butan, i grejači na prirodni gas:

 • DA-8 - 75 kW 230V 50-60 Hz 1ph
 • DA-10 - 97.5 kW 230V 50-60 Hz 1ph
 • DA-13 - 123 kW 230V 50 Hz 1ph


Grejači na lož ulje:

 • DFB 8 - 74 Kw 230V 50–60 Hz 1ph
 • DFB 10 - 93 kW 230V 50–60 Hz 1ph


Infra grejači

Ovi grejači su za grejanje većih prostorija. Izlaz je od 6 do 15 kW (tip C), predviđeni za ugradnju u nižim prostorijama (do 2,4 m) ili 12-75 kW (tip LTU SI LTS) sa montažne min. 3-6 metara.


KONTROLA PROLAZA VAZDUHA I TEMPERATURE

Za vazdušnu kontrolu u ulaznim odeljcima su idealni za instaliranje tipa "cev delta".


Zona zagrevanja

Za grejanje zona sa najrazličitijim temperaturama koriste grejač tanjire, infralampe i IR predajnike


Infralampe

Snabdevamo ih sa hladnjakom ili u ispunjavanju uslov za postavljanje protiv pravca kapljanja vode. Sijalice za upozorenje su crvene. Prvobitno je rešena veza između stakla i navojnog dela, ona inhibira okretanje držača. Stakleni deo je fundamentalno otvoren. Životni vek je stoga veći nego kod uobičajenih inframlampi.

 • snaga 100W (crvena)
 • snaga 150W (crvena)
 • snaga 175W (crvena)
 • snaga 250W (crvena)


Infra-emiteri

Isporučujemo verziju "S" sa izlaza od 0,88 kW/h (S2) do S4 i S8 (3,5 kW/h). Tip S ima Standard nerđajućeg filtera koji se lako čisti. Omotač je napravljen od livenog gvožđa, unutra je keramički tanjir

Specifikacija S8:

Kapacitet

3.5 kW/h

Operativni pritisak

50-190 mbar

350 – 1400 mbar

Vrste gasnih goriva

Propan, butan LPG, Prirodni gas,

Toplotni domet

5m

Minimalna visina sa koje visi

0.9 – 1.1 m

Rastojanje od sagorivih materijala

0.6m

 


Tip M Snabdevamo z svim veličinama M2, M3, M5 i M8 sa izlaznim snagama od 1 kW/h do 5kW/h

Specifikacija G12

Kapacitet

5 kW/h

Operativni pritisak

5 - 310 mbar

20 – 1400 mbar

Vrste gasnih goriva

Propan, butan LPG, Prirodni gas,

Toplotni domet

6 m

Minimalna visina sa koje visi

0.9 – 1.5 m

Rastojanje od sagorivih materijala

1 m


Tip G – Novi emiter infracrvenih zraka sa vrednošću emitujuće snage od 12kW

Kapacitet

12.2 kW/h

Operativni pritisak

22 – 28 mbar

Tipovi goriva

Propan, Butan, LPG, Prirodni gas

Domet zagrevanja

12 m

Visina sa koje visi

1.4 – 1.75 m

Rastojanje do sagorivih materijala

1.5 m


Ploče za podno električno grejanje

Sistem ‘Hog Hearth’

Veoma jeftin sistem korišćenja štala na zemlji sa mogućnošću podešavanja temperature prema rastu krive. Instalirana snaga na izlazu je 65 W/toru. Površina je 0,45 m2. Ploča je izolovana i napravljen je od laminirane plastike.

Thermoploče TD 230

Su namenjene za lokalno grejanje unutrašnjih oblasti, uglavnom za grejanje posteljice životinja. U termoploče je instalirana komponenta NOMATERM. Ova komponenta je ugrađena u poliester i armirano staklo.

 • 1000x400 mm — 90W or 110W Snaga
 • 1000x600 mm — 130W or 150W ulazna snaga
 • Nominalni napon 220V 50 Hz
 • Električni efekat za uređaje: I.
 • Standard IP-64
 • Težina: 4.5 kg


Ploče sa toplom-vodom za grejanje podloge

Vrsta IK 1 je plastična šupa sa rezervoarom vode koja se greje preko grejanja creva (to može biti i električna energija).

Tip 2 je IK zemljana platforma napravljena od polimer betona, sa potpunim protokom vazduha. Srednja temperatura mora biti 43 ° C. Izlaz je od 55 do 110 W.


Formiranje temperaturnih zona preko upotrebe složenijeg sistema NESTS

Mi proizvodimo podloge za torove gde se obavlja prašenje i za kuće za uzgoj prasadi. Oni mogu biti pokretni ili odvojeni na 2-3 dela,

Pronađite nas na: