GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Ostala tehnologija

Agrotehnika | Svinjogojstvo | Ostala tehnologija


Korita od nerđajućeg čelika i plastike

Isporučujemo sve vrste korita od 12 litara za visoke gustine do 52 litara, napravljene od nerđajućeg čelika korita ili plastike. Korita imaju opciju da se okreću.

Korita za ishranu svinja

Tip

Dužina
(cm)

Težina
(kg)

S 30

100

cca 1


Tip

Dužina
(cm)

Težina
(kg)

S 35

100

cca 30

S 35EL

100

cca 32

S 35ER

100

cca 32


Napomena: EP - zatvoren levo - ER- zatvoren desno


Tip

Dužina
(cm)

Težina
(kg)

SH 35

100

cca 30

SH 35EL

50

cca 16

SH 35ER 50 cca 16

Tip

Dužina
(cm)

Težina
(kg)

S 46

100

cca 30

S 46E

100

cca 32


Tip

Dužina
(cm)

Težina
(kg)

S 52

100

cca 34

S 52E

100

cca 36

Postavljanje:

Korita se nalaze u štali svinja napravljenaje od kvalitetnog betona, do cementne postavke i postavljena na pravom mestu. Između segmenata postoji razmak od cca 2 mm povezani Mastic zglobovima - šarkama, kod betona je teško da su ispunjene sa vezivom i mora se odmah očistiti (max. u roku od 15 min.). Kada radite sa vezivom morate držati sve informacije koje su dobijene. Potrebno je obezbediti da se dno korita ne lepi.

Vezivanje delova:

Kontakti obe površine moraju se čistiti šmirgl-papirom, a nakon toga treba naneti vezivno sredstvo. Postavite deo na pravo mesto i brzo uklonike jasnim ostatke ili viškove veziva.

Pronađite nas na: