GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Rashladni sistemi živinarstvo

Agrotehnika | Živinarstvo | Rashladni sistemi


Sistem za hlađenje je bitan deo formiranja kvelitetne mikroklime. Pomoću ovih sistema možemo postići eliminaciju štetnog uticaja temperature i smanjenje mortaliteta u živinarstvu

Razvoj sistema za hlađenje koji štiti od mikroklimatskih promena pokrenut je od stanovišta da svaka životinja prema svojoj kategoriji mora da ima drugačije uslove, uzimajući u obzir finoće kapi i količinu vode. Odlučujući faktor u tome je ventilacioni sistem u štali ili oboru i njegov kapaciteta, gde se nalazi ventilator i zidni uređaji.


Koristimo 2 metode za smanjenje temperature

Povećanjem protoka vazduha

Naši ventilacioni sistemi povećavaju brzinu protoka vazduha kada je potrebno sa ekstremnim temperaturama i time povećavaju temperaturu i eliminišu stres toplote.


Disperzija vode u uskomešanom vazduhu

Nudimo niz tehničkih mera za drugačije rashladne sisteme. Viši sistemski zahtevi su tamo gde je veća godišnja kontrola koja je neophodna da se koristiti najveći pritisak. Fine struje vazduha imaju izlaz 0,05 - 0,8 l/min, grublje strujanje obično imaju 0,5-0,8l/min. Temperature povećanjapri normalnim uslovima su do 5 °C.


Visok pritisak sistema - TOP CLIMA

Sa padom pritiska od 100-150 Pa uglavnom se isporučuju u instalacijama od nerđajućeg čelika cevovoda i pumpi visokog pritiska pogodni za fin protok vode pogotovo pogodno za uzgoj živine.


MICROSPREYMATIC

Nizak pritisak stacionarnog MICROSPREYMATIC sistemi prskanja do 60 Pa (dovod vazduha spojen u zajedničkom vodu sa distribucijom vode – grublje strujanje). Do protoka cca 25-35 litara/h je sprej koji nanosi u krug cca 1-2,5 m, odnosno rastojanje između mlaza je 2 -5,0 m. Ovi sistemi su atraktivni, posebno zbog njihove niske cene. Oni se koriste u sezoni veoma visokih temperatura. Sistem je primenljiv na mestima gde je potrebno da se reguliše termostatira kod uzgoja životinja.


Rashladni ventilatori

Oni su opremljeni za stvaraje strujanja vazduha i sa raspršivačima na stranama. Oni mogu da rade sa niskim pritiskom vode iz cevi ili sa visokim pritiskom iz pumpe. Stvarni domet je 20-30 m. Pored toga oni imaju pozitivan efekat na cirkulacija vazduha.


HIGROFAN ROTATOR

Higrofan rotator koristi nizak pritisak vode 1-6 bar i koristi rotirajući disk u na nosaču radi boljeg rasprskavanja vode

Prednosti:

  • nije zahtevan za priključenje
  • može da podnese nizak pritisak vode
  • regulacija potrošnje vode
  • regulisanje izlaza vazduha


HIGROFAN HP

Higrofan HP je namenjen za visoki pritisak vazduha koji se kreće pod pritiskom do 120 bara. Vazdušne kapi su veoma male, tako da se ne prouzrokuje mokre podove ili da prska druge površine.

Prednosti:

  • Veći pritisak vode
  • Rad bez buke
  • Savršena difuzija
  • Mala potrošnja energije
  • Može da se dodaju sredstva za dezinfekciju

Pad mobilni sistemi ( PAD COOLING )

Ovi sistemi dostupni u nekoliko verzija, posebno za štale sa centralnim dovodom vazduha ili sa tunelima. Prednost je cena, mana je da ovi sistemi ne mogu da se koriste tokom cele godine.

Nudimo "zatvoren sistem" iz UV stabilisanog PVC materijala, gde površina celularne ploče može da se navlaži i "otvoreni sistem" napravljen od nerđajućih komponenti, gde struje vazduha vlaže površinu saća, a funkcija daje bolju kontrolu. Računar reguliše brzinu protoka vazduha 1 - 1,5 m/s. Deo toga je reciklažna kanta za vodu. Donje korito ima kapacitet od 44,8 litara/m.

Pronađite nas na: