GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Sistemi upravljanje stadima

Poljoprivreda - Agrotehnika | Govedarstvo | Sistemi za upravljanje stadima


Kompjuterizovani sistemi za upravljanje stadima

AFIFARM je najrasprostranjeniji softver za upravljanje stadima. On radi u nekoliko modula pod Windows operativnim sistemom na mnogim jezicima (češki, engleski, nemački, ruski…), to program za lak i prijatan rad. Sve cifre su obrađeni u jasne tabele i grafikone. Program je takođe sertifikovan za čuvanje registara stoke i odgajivač može da uvede rezultate i podatke po želji. On-line usluge koju pruža pomoć programera koji rade za Agromilk ili SAE Afikim Direct. AfiFarm omogućava poljoprivrednicima da iz dana u dan- donose strateške odluke i izaberu svoje taktike za budućnost. Nasuprot našoj konkuranciji veza sa pedometrima pomaže da se spreči bolest kod pojedinim krava i sačuva puno novca, gde inače problem bi mogao doći kasnije videlo i gde će klasični treatment biti kasnije potreban.

Glavni faktori:

 • Dnevni izveštaj o stadu i analize muznih krava u toplotu ili priplodnih krava
 • Zdravlje monitoring
 • Izveštaj o rezultatima mleka
 • Automatska generacija veterinarskih izveštaja na osnovu individualnih parametara
 • Reducirani Plan za selektiranje
 • Pregled stada i planiranih laktacije
 • Jednostavna provera rezultata veterinarskih poseta uključujući dijagnozama, propisanih lekova i vremena


AfiFarm montažni sistem

Afimilk - Sistem prati i snima podatke u sistemu za mužu. On omogućava praćenje prinosa, električnu provodljivost mleka, protoka i skenira aktivnost pokreta iz pedometra za jedinku. Sistem analizira podatke koji se daju 10 puta dnevno i računa prosek i ocenjuje probleme kod krava od definisanih parametara. Mlečne krave koje odstupaju od ovih parametara su odabrane i sortirane u setovima sa određenim pravilima. Prednost je mogućnost da podesite nivo odstupanja za različite faze laktacije. Ovaj izbor omogućava operateru da identifikuju mlečne krave snimljene kao sa IC kamerom - toplota, ili koji imaju zdravstvene probleme.

Zdravstveni setovi: - Provera efikasnosti, dojenje, mleka, merenje provodljivosti i pokret kao sistem može da identifikuje neku početnu bolest na vreme, i može dramatično da smanji gubitke laktacije (sačuvajte mleko iz proizvodnje između obe optimalne krive, gde gornji je u AfiFarm sistemu, a niža u drugim standardnim sistemima).

Pedometar i sistem praćenja pokreta omogućavaju vam da uočite životinje u teranju i da skratite periode neke aktivnosti. Ovaj metod se zasniva na statistici i naučnoj analizi korelacije u periodu između naglog rasta pokreta kada životinja dolazi u teranje. Grafik pokazuje da teranje počinje na 63. dan osemenjavanja i na 85. dan i potvrda trudnoće nakon 45 dana.


Afiact - Ovaj osnovni sistem za praćenje pokreta može biti instaliran na farmi, koje ne koriste sistem Afimilk, ili ovaj sistem može se koristiti za pronalaženje junice u teranju.


Afifeed - Ovaj sistem je dizajniran za kontrolu automatskih sistema ishrane. Program obračunava i izdvaja doze hrane za svaku kravu.


Afisort - Automatsko sortiranje koji bira krave koje zahtevaju u veterinarsku asistenciju, oplodnju, itd.


Afiweight - Ovaj automatski merni sistem prikuplja podatke o težini životinja. To je podatak o težini koji mogu da pomognu da se donesu prave odluke kada se procenjuje zdravlje životinje i podobnost za oplodnju. Preuzimanje podataka merenja je 2-3 puta dnevno, a na osnovu podataka možemo izabrati našu ishranu i strategiju uzgoja.


Afipaint - idealno rešenje za lociranje mlečnih krava u velikim grupama. Da bi stvari bile jednostavnije, krave su automatski označene sa različitim bojama


Pedometar – Najmoderniji sistem za praćenje i identifikaciju životinja i praćenje njihovog kretanja

Prednosti pedometra:

 • najprecizniji monitoring je na stopalu
 • tačnost čitanja pokreta je 20% veća nego kod drugih skstema
 • stado se prati 24-sata dnevno non-stop
 • bolja provera teranja krave smanjuje interval između teljenja
 • broj ponavljanja insemininacija smanjuje se zbog preciznijeg određivanja teranja krave
 • otkriva mlečne krava sa tihim i kratkim periodima teranja
 • zdravstveni nadzor
 • efikasniji prinos mleka krava
 • smanjenje reproduktivnih problema
 • nekoliko puta manji gubici sa visokim proizvodnim procesom zbog bolje procene kada je krava u teranju.


Komponente za sisteme za upravljanje stadima

AFI-FLO milk flow-meter

Milkmetr Afi-flo 2000

Displej Afi-lite 2000

Displej Afi-lite 2000

Kontrolna jedinica


AFI-FLO 2000 je elektronski kontrolisan sistem za protok mleka koja prati prinos, provodljivost mleka i trenutni protok mleka. Merač može da se instalira odvojeno ili kao deo celovitog sistema AFIFARM računara, koji prenosi i učitava podatke na centralnom računaru.

 • pokazuje prinos i trenutni protok
 • meri i prikazuje provodljivost
 • informacije o laktaciji pojedinih mlečnih krava
 • kontrole ulaska i izlaska
 • mogućnosti slanja opomene ako nešto nije u redu
 • direktna veza sa automatskom identifikacijom
 • obaveštava o uklanjanju mašina za mužu
 • upozorava operatera o problemima mlečnih krava
 • daje informacije o muznim kravama i reakcija na uvede antibiotike itd .
 • podesivi parametri
 

NOVO - AFIFREE merač protoka

Revolucionarni novi elektronski merač protoka sa automatskim monitoringom protoka mleka. To je potvrđeno za krave muzare, ovce i koze

AUD - 2000 automatski sistem za mužu

Jednostavan automatski sistem sa displejom za napredak monitoringa muže. Moguće je da izaberete automatsku proces muže ili manuelni proces bez prekidanja procesa. Samo pritisnite taster da uključite ili isključite mašinu za različite režime. Objekat omogućava simulaciju radi treninga operatera.


Revolucionarni NOVA IDEA - AFILAB stabilan mini tester – mini laboratorija

Mi sada pokrećemo je Afilab mini laboratoriju koja vam omogućava da dobijete analize kvaliteta mleka u roku od samo nekoliko minuta nakon što su krave su napustile objekat za mužu. Sada, kao standard, obezbedili smo mogućnost da se izmere dodate masti, belančevine ili krvne analiza, a uskoro i analiza somatskih ćelija. Razlika između naše mini laboratorije i sertifikovanih laboratorija je sada veoma mala i mala laboratorija je potpuno adekvatna za primenu u poljoprivredne svrhe.


AFIPALM dnevnik

Afifarm software i Afipalm modul

Idealan dodatak za objekte za uzgoj krava i u štalama. To je elektronski dnevnik koji omogućava da radite daleko od kancelarije. Može se koristiti za čuvanje važnih informacija (lečenje, prinos, rezultati efikasnosti, opšti podaci, prenos odabranih skupova itd), koji mogu lako da se uvezu u glavni kompjuter

Pronađite nas na: