GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Sistem peletiranja WOOD 1000

Energetika | Peletiranje | Sistem peletiranja WOOD 1000


Predstavljamo vam sledeću ponudu za kompletnu tehnologiju za proizvodnju peleta od drvne biomase (bukve), gde u procesu proizvodnje je uključeno sušenje. Učinak postrojenja je zbog uključenog procesa sušenja i svojstva bokove biomase je 1000 kg/h, što je proizvodnja pri optimalnim uslovima, kapacitet proizvodnje od 500kg/h bi učinio proizvodnju peleta od bukve nepraktičnom i standard DIN plus za dobijene pelete ne bi bio zadovoljen. U ovom dokumentu su sadržani svi osnovni podaci o sistemu za peletiranje


Proizvodnja na sat:

  • 1000 kg/h peleta (prečnik 6,0 mm ili 8,0mm)  maksimalan tempo proizvodnje 1100 kg/h pri optimalnim uslovima;
  • Tempo proizvodnje 250 dana u godini, 2 smene u toku dana;

 

Ulazni materijal:

  • Drvni čips, granulirana drvna biomasa maksimalne vlažnosti do 60%;
  • U toku ciklusa proizvodnje oko 7m3 mora biti stalno dostupno za ulaz u pelet sistem
  • Optimalne osobine usitnjene drvne biomasa gustina 347 kg/m3 za 30% vlažnosti;

 

Električna energija:

  • Instalisana snaga 230kW - trafo uređaj u postrojenju treba da bude >300kW, da bi se pokrili i drugi potošači;
  • Stepen efikasnosti rada  0.8
  • Specifična potrošnja električne energije   146 kWh za 1000kg peleta

 

Toplotna energija:

U ponudi je uključena peć kapaciteta 1000kW koja snabdeva rotacionu bubanj sušilicu sa toplotnom energijom potrebnom za sušenje dela biomase i snabdeva toplotnom energijom proizvodni prostor. Ukoliko je potrebno snabdeti sa dodatnom toplotnom energijom potrebno je to navesti u daljim razgovorima pri implementaciji radi zadovoljenja potreba naručioca


Način rada postrojenja

            Koristeći hidrauličnu dizalicu i puž kondicionere, prenosi se drvna biomasa (drvni čips) do kontejnera za doziranje. Materijal koji još nije usitnjen i razdvojen, se prenosi putem kondicionera iz kontejnera transportera i prenosu u disperzionu komoru, koja i dodatno melje drvnu biomasu. Nakon ove komore sistem kondicionera sprovodi drvnu biomasu u rotacionu bubanj sušilicu, koja dobija toplotu (vodenu paru) od peći snage 1000 kW. Instaliran je poseban sistem bezbednosti za gašenje vatre, kako ne bi došlo do uletanja čvrstih užarenih čestica iz peći u sušilicu. Na drugom kraju se nalazi ciklon, koji ravnomerno sprovodi podpritiskom drvnu usitnjenu biomasu do ciklona. Ciklon vrši razdvajanje materije na korisnu – komadi suve drvne biomase koja je preko 3mm veličine i na finu prašinu, koja je nepoželjna u procesu peletiranja i višak prašine se skladišti u zasebnom malom kontejneru. Čvrsti delovi biomase se prenose kroz rezervoar za mešanje do drobilice, gde se veliki komadi čipsa dodatno sitne i nakon toga dolaze do kontejnera gde se skladišti suva usitnjena drvna biomasa. Kondicionerima se vrši doziranje drvne biomase pre ulaska u pelet prese. Nakon procesa peletiranja pelete se transportuju u kontraprotočni hladnjak, koji hladi proizvedene pelete na određenu temperaturu i nakon sortiranja na vibracionom situ transportovanog materijala gomilaju se u kontejneru pre procesa zapakivanja, pri čemu je pakerica poluautomatska. Materijal koji je višak i zarobljen u posebne kontejnere može se takođe iskoristiti, ili kao gorivo za peć ili vratiti nazad u proces peletiranja. U skladu automatizovane sinhronizacije procesa isporučuje se glavna kontrolna konzola,kontrolni ventili, senzori, kablovi i procesom sušenja. U procesu sušenja senzori kontrolišu temperaturu i količinu materijala koji je potreban za sagorevanje, kako ne bi došlo do nagomilavanja toplote i do dobijanja plamena u sušilici, što sve kontroliše sistem PLC uređaja                               Tehnička šema postrojenja za peletiranje drvne biomase

Slike postrojenja sličnog kapaciteta:

Traka na ulazu sirovina – sprovodi drvni čips u sistem za peletiranje