GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Sistem peletiranja AGRO 1000

Energetika | Peletiranje | Sistem peletiranja AGRO 1000

Predstavljamo kompletnu tehnologiju za proizvodnju peleta od slame (sena) i drugih poljoprivrednih materijala, gde u procesu proizvodnje nije uključeno sušenje (ukoliko je sadržaj vlage u sakupljenoj poljoprivrednoj biomase do 17%). Minimalni učinak postrojenja je od 750 kg/h do maksimalnih 1000 kg/h, što je proizvodnja pri optimalnim uslovima. U ovom dokumentu su sadržani svi osnovni podaci o sistemu za peletiranje. Ukoliko se merenjima uvrdi da je vlažnost sakupljene biomase veća od 17% u tom slučaju je potrebno nadograditi deo postrojenja sa rotacionom bubanj sušarom i peći na poljoprivrednu biomasu radi dobijanja dovoljne količine toplote za adekvatno sušenje, ili za razmatranje opcije zagrevanja prostora gde se vrši skladištenje poljoprivredne biomase.


Proizvodnja na sat:

 • Min. 700 kg/h peleta (prečnik 8,0 mm)    maksimalan kapacitet 1000 kg/h

 

Ulazni materijal:

 • Bale slame kvadarnog oblika maksimalne veličine 1200 x 1200 x 2500 mm
 • Roll bale slame oblika valjka - do 1200 mm prečnika
 • Usitnjen materijal – granulirana slama minimalne veličine delića 3mm
 • Optimalna vlaga poljoprivrednog sirovog materijala do 17%

 

Električna energija:

 • Instalisana snaga   150kW - trafo uređaj u postrojenju treba da bude >230kW, da bi se pokrili i drugi potošači;
 • Stepen efikasnosti rada  0.8
 • Specifična potrošnja električne energije   115 kWh za 1000kg peleta

 

Toplotna energija:

 • Preporučuje se zagrevanje prostora sa delom sakupljene poljoprivredne biomase. Potrebno je pre definisanja potrošnje toplotne energije i definisanja snage instalirane peći odrediti veličine skladištnog prostora i veličinu proizvodnog dela. Primer procena da je potrebno zagrevati prostor hale veličine 800m2, gde je adekvatna peć za ovu površinu marke C180B 180kW varijante DV
 • Ukoliko je vlažnost sakupljene poljoprivredne biomase veća od 17% potrebno je uvesti sistem sušenja (rotacionu bubanj sušilicu) sa dodatnim izvorom vodene pare – parogenerator. Ukoliko vlažnost sirove biomase nije veća od 22% uvođenje procesa sušenja u obradu biomase se smatra neracionalnim, zato je potrebno napraviti merenja za utvrđivanje vrednosti vlažnosti biomase, pre razmatranja implementacije sistema sušenja. Napomena da zagrevanje prostora gde se skladišti biomasa dovodi do dodatnog sušenja biomase i smanjenje vlažnosti sa 20% na 17%

 

Specifikacija opreme

 • Sekcija prijema sirovine
  • Transporter sa grabuljama za unos sirove biomase u sistem za granuliranje
  • Razlagač bala slame (i kockastih i roll bala slame) omogućava dobijanje rastresite forme od bala slame, smanjuje gustinu i vlažnost
  • Mlin za biomasu – sitnjenje poljoprivredne biomase
  • Pneumatski transporter usitnjenog materijala

   

 • Sekcija za peletiranje
  • Silos za suvu usitnjenu poljoprivrednu biomasu
  • Merna traka dozator sa frekventnim regulatorom
  • Pelet presa tipa TL 700, srednjeg kapaciteta 750 kg/h do 1000 kg/h

   

 • Hlađenje, separacija peleta
  • Elevator za selektirane peleteSilos za pelete - pre procesa pakovanjaSistem za poluautomatsko pakovanje 15 kg vreće, ili pakovanje u džambo džakove
  • Transportna traka za pelete od prese do separator
  • Kontraprotočni hladnjak (sa ciklonom, cevima i ventilatorom)
  • Vibrirauće sito za selektiranje peleta

   

 • Dodatni radovi i izvođenja u projektu
  • Elektro sistemi i terminali
  • Sistem aspiracije - prečišćavanje vazduha
  • Instalacija, transport mašina i uređaja
  • Izrada tehničkog projekta

    

Draft šema postrojenja

 

1. Proces sortiranja bala slame; 2. Sitnjenje bala slame; 3. Mlin – drobilica; 4. Ventilator; 5. Ciklon za čišćenje;
6. Kontejner za selektiranu poljoprivrednu biomasu; 7. Kondicioner; 8. Pelet presa TL 700; 9. Traka za sprovođenje peleta; 10. Hladnjak; 11. Sito za selektriranje peleta; 12. Filter sistem za uklanjanje prašine;  13. Elevator i transporter; 14. Kontejner za pelete; 15. Sistem za pakovanje peleta (džambo džakovi ili manji džakovi po 15kg)


Slike postrojenja sličnog kapaciteta:

 

Traka na ulazu sirovina – sprovodi rol bale slame (u pozadini slike) do mesta razlaganja bala slame

Pelet presa TL 700 kapaciteta od min 500kg/h do 1000kg/h, srednji kapacitet 750kg/h