GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Toplotne podstanice

Energetika | Toplotne podstanice

Toplotna podstanica služi za regulisanu razmenu toplotne energije između primarne mreže toplifikacije grada i sekundarne mreže radijatorskog grejanja individualnih stambenih objekata. Toplotna podstanica se sastoji iz primarnog i sekundarnog dela povezanih izmenjivačem toplote u jedinstvenu termotehničku celinu.


Dejstvom mehaničkog regulatora protoka obezbeđuje se optimalna razmena toplote u izmenjivaču toplote uz podesivo ograničenje maksimalno dozvoljenog protoka grejnog fluida u primarnom delu mreže. Utrošenu količinu toplote registruje ultrazvučno merilo toplotne energije

Toplotna podstanica se isporučuje u skladu sa temperaturnim režimom i tehničkim uslovima svakog distributera toplotne energije u gradovima sa daljinskim grejanjem.

Mikroprocesorskim regulatorom omogućava se kvantitativno - kvalitativna regulacija u lokalnom režimu rada i ograničenje maksimalno dozvoljenog protoka grejnogfluida. Dejstvom regulacionog elektromotornog ventila obezbeđuje se optimalna razmena toplote u izmenjivaču toplote zavisno od temperature spoljašnjeg vazduha. Utrošenu kolićinu toplote registruje ultrazvučno merilo toplotne energije.

Toplotna podstanica omogućava merenje predate toplotne energije i integraciju u sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Proizvodnja se odvija u skladu sa zahtevima Standarda menadžmenta kvalitetom ISO9001:2000 i Standarda upravljanja zaštitom životne sredine ISO14001:2004.

Pronađite nas na: