GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

KL - HP Serija

Energetika | Toplotne podstanice | KL - HP serija


KOMPAKTNE TOPLOTNE PODSTANICE – KL-HP serija   Toplotna podstanica nezavisna od promene pritiska

Toplote podstanice su dizajnirane za sisteme sa primarnom temperaturom grejnog medijuma na 140°C i vrednosti pritiska do 2.5MPa, sa podešavanjem vremena kada je rad podstanice poželjan, ili da kada se maksimalno hladi iz grejne vode primara.

Ovaj aranžman omogućava pritisak tople vode da odvoji  primarnu i sekundarnu stranu da bi se obezbedio objekat za nezavisnost distributivne mreže grejanja (DH). U vezi sa ovim metodom je prvi primarni izmenjivač toplote za grejanje vode UT. Nakon prenosa toplote u prvoj fazi TV izmenjivača toplote gde se ohladila dovod vode po tekućem radu je na temperaturi od oko 30°C. Potrebna temperatura TV-a postignuta je naknadnim prenosom u drugu fazu primarne grejne vode sa originalnim parametrom. Važan parametar za toplu protočnu vodu, je maksimalna tvrdoća hladne vode do 12°dH. Ako je tvrdoća veća preporučuje se češće čišćenje razmenjivača toplote. Takođe preporučujemo toplu vodu rešeno u kombinaciji sa rezervoarom ili da uskladi TV izlazna temperatura.FUNKCIONALNI OPIS

Tečnost koja vrši primarni prenos toplote ulazi u podstanicu kroz izolacioni ventil i cediljku. Osim toga, preko regulacionih ventila su podeljeni u pločastom izmenjivaču toplote - UT i u toplotnoj podstanici - TV. Kontrolni ventili sa filterima obezbeđuju promenu temperature u izmenjivaču UT i TV. Primarni tok grejanja – po srednjem delu prolazi u razmenjivač toplote. Vraćenjem primarnog grejanja vodeno hlađenje prenosi toplotu sa pločastog UT i uvodi u TV izmenjivač toplote, gde se hladi. Uprkos toplotnoj energiji, preko regulatora diferencijalnog pritiska i preko zapornog ventila voda se vraća u DH. U srednjem izmenjivaču toplote za grejanje vode UT se zagreva do željene temperature zaporni ventil vrši regulaciju protoka i rad podstanice. Cirkulaciju sekundarne tople vode obezbeđuje elektronski kontrolisan sistem cirkulacionih pumpi. UT sistem je zaštićen ventilom montiranim na prvoj lokaciji gde ulazi toplota. Ekspanzija sekundarne vode za grejanje je zarobljena u ekspanzionoj posudi sa nepropusnim džakom. Dodavanje vode u sekundarnom sistemu grejanja je dizajnirano da se dobija energija preko primarne povratne cevi preko skupa ventila, uključujući i merenje koje se realizuje od mehaničkog merača protoka. TV se priprema zagrevanjem i kruženjem hladne vode. Hladna voda ulazi u završni deo toplotnog izlaza kroz izolacioni ventil, cediljka, ventil i vodomer mere i regulišu protok. Pre ulaska u zagrejanu podlogu izmenjivač toplote je opremljen sa ventilima osiguračima. U izmenjivač TV hladna voda (sa mešovitim kružnim protokom hladne vode) se zagreva do željene temperature preko izolacionog ventila ulazi u cev priloženog objekta. Za smanjenje razlika temperature TV i da bi bile optimalne vrednosti za otpuštanje regulacionog ventila, opremili smo bafer rezervoar od nerđajućeg čelika.


SPECIFIKACIJE

  • Max.temperature fluida:140°C
  • Max. srednja vrednost pritiska
  • Primarno: 2.5 MPa
  • Max. snaga: 2000kW

STANDARDNA OPREMLJENOST

  • Pločasti izmenjivač: SWEP, Alfa Laval
  • Kontrolni ventili: LDM, Siemens
  • Filteri: BROEN
  • Pumpe: Grundfos, Wilo

DIZAJN noseća konstrukcija se sastoji od čeličnog rama zavarene od tankih delova, prikazanih u kojoj se održava priključna mehanizacija. Primarne cevi i cevi sekcije UT je čelik klase. 11, deonica kanala TV je čelik klase 17. Podstanica je projektovana i konstrukcionih je rešenja koje omogućava minimum buke i vibracija pri rad.

Kontrola podstanica: U podstanice može da se montira tehnologija kontrole prema izboru kupca. Jednostavni kontroleri daju potpuno autonomni rad podstanica, uključujući izbor više vremenskih programa, postavljanje spacifičnih zavisnosti sa ograničenom komunikacijom sa kontrolnim centrom. Programabilni kontroleri nude širok spektar funkcija za podstanice. Dobro odabrani programi mogu dovesti do optimizacije rada podstanica i do povećanja efikasnosti i uštede u potrošnji toplotne energije. Programabilni kontroleri omogućavaju dvosmernu komunikaciju sa kontrolnim centrom, protok informacija sa toplanom, izveštavanje, vanrednim situacijama, itd.

STANDARDNA SERIJA PERFORMANSE, DIMENZIJE SU SAMO INDIKATIVNE | 120/65-80/60°C - Zima | 75/35-10/55°C - Leto

Pritisak  | Prim / UT / TV | PN25/6/10

Performanse

Dimenzije

Pojedine dimenzije cevi (mm)

UT (kW)

TV (kW)

Dužina L(mm)

Visina H(mm)

Širina V(mm)

Vrsta čelik

drugi UT

primar TV

Cirkul. TV

HP – 50/140

50

140

1500

1800

650

32

32

25

25

HP – 90/230

90

230

1500

1800

650

50

40

32

25

HP – 120/310

120

310

1700

1850

700

50

50

40

32

HP – 190/510

190

510

1800

1900

750

65

65

50

40

HP – 340/840

340

840

2000

1900

750

100

80

65

50

HP – 470/840

470

840

2100

2000

800

100

100

65

50

HP – 810/840

810

840

2200

2100

850

100

125

65

50

DIJAGRAM i komponente koje se koriste može zameniti korisnik. podstanice se isporučuju bez izolacionih cevi koje se mogu ponovo sastaviti, verovatno u procesu kompaktne galvanizacije. Za manje pristupačna mesta moguće je proizvesti atipični dizajn i da se prilagode najboljim rešenjima za kompaktan definisan prostor. Završni dizajn podstanica, može da se uradi uz stalnu  konsultaciju sa glavnim inženjeromCold water – hladna voda

Circulation – cirkulacija vode

Buffer tank TV – dodatni rezervoar

Exit from primary – izlaz iz primara

Primary input – ulaz u primar

UT output – izlaz iz toplotn. Podstanice

UT input – ulaz u podstanicu

P – primar

U – centralno grejanje

T – domaća topla voda

S – hladna voda

C – cirkulacija

D – preliv

N – punjenje TV

-1 – topli medijum

-2 – hladni medijum

0 – pločast toploizmenjivač

1 – ventili za zatvaranje

2 – filteri

3 – kalorimetar

4 – barometar

5 – termomanometar

6 –pumpa

7 – regulacioni ventil

8 – ventil za proveru

9 – ventil za proveru

10 – sigurnosni ventil

11 - kalorimetar

12 – merač pritiska vode

13 – kontrola protoka

14 – depo za ventile

15 – ventil za drenažu

16 – regulator razlike pritiska

17 – linija za vodu

18 – razni dodaci

Pronađite nas na: