GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Peći na sirovu slamu

Energetika | Peći na sirovu slamu - bale slame

Naša firma je proizvođač sistema za sagorevanje slame, uz finansijsku podršku institucija za pravljenje toplovodnih peći na slamu žitarica. Slama se može koristiti kao zamena za druge, naročito fosilnih goriva (prirodni gas, mazut ili ugalj, itd). U ovom slučaju, pored efekta zaštite životne sredine u smislu smanjenja proizvodnje ugljen dioksida, postignuti ekonomski efekti u se mogu videti u različitim cenama goriva.

  

Upotreba kotlova za sagorevanje slame:

 • Javne institucije za proizvodnju grejanja i tople vode za grejanje;
 • Poljoprivreda - poljoprivredna gazdinstva
 • Industrija - za tehnološke procese i grejanje vode, itd


Osnovni parametri kotlova na slamu:

Tip kotla

T400ST

T630ST

T1000ST

T1600ST

T2500ST

T4000ST

T5000ST

Snaga kotla

400kW

630kW

1000kW

1600kW

2500kW

4000kW

5000kW

Opcije

Možemo napraviti sve vrste kotlova u opsegu snage od 400kW do 5000kW

Efikasnost

88%

87.5%

86.5%

86%

86%

86%

85%

Radni pritisak

0.3 – 0.6 MPa

Radna temp. vode na izlazu

90 – 110 °C

Temp.na ulazu

60 °C

Potrošnja goriva

115 kg/h

180 kg/h

285 kg/h

456 kg/h

713 kg/h

1143kg/h

1430kg/h

Osobine goriva

Optimalni iznos vlažnosti oko 18%, sa posebnim prilagođavanjem max.do 22%
oblik – bale slame dužine 2.5m, visine 0.6 do 1.2 m i širine 1.2m; kalorijska vrednost biomase je na 15% vlažnosti je 14 do 15 GJ/t

Emisione vrednosti

U skladu sa zakonom ČZ 146/2007. Sb. za biomasu što odgovara buduće postavljenim emisionim vrednostima od 2016. Granične vrednosti emisije SO2 - 160mg/Nm3; NOx - 200mg/Nm3; ostale čestice TZL - 30 mg/Nm3

 

Slika, konceptualni dizajn peći na slamu snage 1250kW: 1. – kondicioner za rezervoar goriva; 2. – uređaj za sitnjenje; 3. – kondicioner za usitnjeno gorivo - slamu; 4. – kamin i mesto za sagorevanje; 5. – sistem za automatsko uklanjanje pepela (ASH sistem hidraulično uklanjanje pepela sa sagorive rešetke); 6. – odvod dimnih gasova;

 

Potrošnja goriva – sistem sprovođenja goriva omogućava da se peć snabdeva sa baliranim balama slame, odvojeno od komore gde se vrši sagorevanje. Sprovođenje goriva se vrši preko rampe kotla. Kontinuirano doziranje ima pozitivan uticaj na maksimalno korišćenje energetskog potencijala goriva (efikasnost procesa sagorevanja) i nastale minimalne emisije gasova i pepela koji ostaje nakon sagorevanja, a koji se može upotrebiti kao organsko đubrivo.

 

Kotao – celoviti dizajn bez keramičkih komada, sa duplim zidom, koji se hladi vodom. Sastoji se od delova koji su pod pritiskom, uključujući kamin, velike komore za naknadno sagorevanje i kontrolu vatre, cevi za izmenjivače toplote i otvorima za vazduh za izlaz dimnih gasova. Pritisak kotla, koji se kontroliše radom ciklona koji je pozicioniran na čelični ram je opremljen senzorima za merenje pritiska i praćen je odgovarajućim otvorima koji se otvaraju i zatvaraju i grade dobru toplotnu izolaciju. Posebni materijali i hidraulični sistem čišćenja sprečava lepljenje rastopljenog pepela na unutrašnjim površinama uređaja i na gorućoj vibrirajućoj rešetki. Strukturni dizajn peći omogućava bolju izolaciju toplotne i sprečava prekomerno začepljenje pepela na zidove peći.

 

Uklanjanje pepela - pepeo nastao sagorevanjem goriva u komori se hidrauličnim sistemom u Afterburner komori i sistemom lopata pužnim transporterom dovodi do kontejnera za pepeo. Predviđena količina pepela zavisi od količine i kvaliteta sagorele biomase i može da se kreće do maksimalnih 8% od ukupno sagorelog goriva.

 

Regulisanje dimnih gasova – kontrola izduvnih gasova vrši se izduvnim ventilatorom sa kontrolisanim konvertorom frekvencije, koja zavisi od pritiska u komori za sagorevanje. Eliminacija dimnih gasova se obezbeđuje multicilklon sistemom razdvajanja, prema specifičnoj masi čestica. Ovo može biti dopunski sistem, kao dodatni korak za filtraciju, čime se eliminiše pojava naglog širenja dima. Sakupljeni pepeo sa dna peći se automatski prenosi u kontejner preko dvostrukog kondicionera sa regulatorima.

 

Automatski sistem kontrole - tehnologija upravljanja se vrši kao integrisana celina, radi poboljšanja ekonomije korišćenja goriva, i radi bolje kontrole kotla za sagorevanje, sa otvorima za vazduh, i regulisanjem emisije izduvnih gasova i procesa sakupljanja pepela. Praćenje i automatska kontrola procesa kontroliše procesor (Siemens PLC) za postizanje optimalnog sagorevanja, tražene performanse i obezbedi sve operativne i hitne funkcije radi bezbedan i dugotrajan rad uređaja.

  

Gorivo – koje se može koristiti (slama žitarica)

 • preporučena vlažnost biomase ispod 18%,
 • tehničke korekcije mogu postići sagorevanjem sadržaja vlage do oko 22% u gorivu
 • oblik bale slame sa širinom od 1,2 m, visine od 0,6 do 1,2 m, dužine oko 2,6 m, sa mogućnošću korekcije u zavisnosti od sistema baliranja i načina sakupljanja

 

Glavne prednosti slame kao goriva:

 • obnovljiv, lokalni izvor energije
 • niska cena goriva sa visokom kalorijskom vrednošću od 13.2 do 14.9 GJ/t
 • ne povećava udeo gasova koji narušavaju staklenu baštu, emisija gasova pokazuje nizak nivo teških metala, sumpor i druge
 • praktično korišćenje sirovina koje se ne mogu upotrebiti, čak nesavesnim korišćenjem šteti životnoj sredini,
 • smanjenje uvoza energije u regionu i korišćenje lokalne radne snage za dobijanje efikasnog procesa sagorevanja

 

Prednosti tehnologije kotla ST serije - je u odnosu na standardnu opremu tipa rešetke, ili opreme za prostor sagorevanja je opremlјen keramičkom oblogom, što daje mnoge prednosti:

 • Minimiziranje broja komponenata koje brzo nose materijal, posebno se odnosi na obloge i na konstrukciju rešetaka,
 • Laka zamenu dotrajalih delova, koji su izloženi visokim dinamičkim radom i visokom stepenu fleksibilnosti na promenu izlazne snage i dobijenih izlaznih performansi,
 • Visoka dostupnost različitih metoda finansiranja

 

Kotao omogućava brzo pokretanje iz hladnog stanja bez rizika od oštećenja i bilo kojih drugih uticaja na skraćenje operativnog perioda kotla. Omogućava brzo smanjenje snage ili brzu potpunu obustavu rada kotla bez rizika od pregrevanja. Kotlovi ST serije ispunjavaju najzahtevnije uslove za zaštitu životne sredine i po pitanju predstojećih nivoa emisije štetnih gasova i veoma povoljno ekonomsko rešenje za proizvodnju toplotne energije.

 

Reference izgradnje kotlova na biomasu:

Ime i lokacija projekta

Topl.snaga

Tip goriva

Godina

Centralno grejanje u Velikom Karlovu

1.2 MWt

Drvni čips

2002

Kotao na biomasu u Brnu

2.6 MWt

Drvo, Drvni čips

2005

Konstruisanje sistema za grejanje u Olomuc

350kWt

Drvni čips

2004

Stanica za grejanje Mariankich Lazni

3.4 MWt

Slama, čips

2007

Kotao na biomasu u Novom Jicinom

1.5 MWt

Drvni čips

2008

Kotao za centralno grejanje u Zeliezovica (Slovačka)

2 MWt

Slama

2008

 

Za precizniju analizu i formiranje adekvatnog upitnika, možete na linku ispod da preuzmete upitnik o pećima na biomasu:

https://drive.google.com/file/d/0B19YK3ZLCWLKVkRfOUdBN3NJY1U/edit?usp=sharing

Nakon popunjavanja upitnika, pošaljite nam snimljene odgovore na e-mail i odgvorićemo vam na postavljen upit u što kraćem roku. Unapred se zahvaljujemo na popunjenim odgovorima i interesovanju za grejanje na sirovu slamu u vašim objektima

Pronađite nas na: