GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Cement standarda OPC 42.5 N

Ponuda cementa - standard OPC 42.5 N

Ponuda za cement OPC 20S 42.5N (Pravilnik o kvalitetu cementa)  EN 197-1 standard

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino samleveni  neorganski materijal koji pomešan sa vodom stvara pastu, koja dovoljno dugo zadržava obradivost a zatim reakcijama hidratacije vezuje i očvršćava. Nakon očvršćavanja zadržava čvrstoću, odgovarajuću zapreminu i stabilnost. Zbog takvih svojih osobina nalazi široku primenu u građevinarstvu kao osnovni sastojak betona i maltera.

 

Cement PC 20S 42,5N odnosno CEM II/A-S 42,5N je portland cement sa dodatkom zgure koji sadrži 80-94% klinkera i 6-20% zgure.

TIPIČNA SVOJSTVA  42.5N

Zahtevi standarda

Pravilnik o kvalitetu

Zahtevi standarda EN 197-1

SO3 (%)

1,51

≤3,5

≤3,5

Cl (%)

0.008

≤0,10

≤0,10

Početak vezivanja (min)

230

≥60

≥60

Ekspanzija (mm)

1

≤ 10

≤ 10

Početna čvrstoća (MPa)

17,9

≥10

≥10

Standardna čvrstoća (MPa)

56,9

≥ 42,5; ≤62,5

≥ 42,5; ≤62,5

 

Karakteristike cementa:

 • Stabilan kvalitet (utrošak vode, vreme vezivanja, čvrstoće na svim terminima);
 • Svetla boja cementa prikladna za kombinaciju sa pigmentima;
 • Optimalan početak i kraj u procesu vezivanja;
 • Sporiji razvoj toplote hidratacije;
 • Izvrsna svojstva ugradivosti;
 • Otporan u agresivnim sredinama (dejstvo sulfatnih voda, hlorida i drugih soli);
 • Otporan na dejstvo mraza;
 • Mogućnost postizanja visokih performansi betona.

 

Hemijske osobine:

Silicijum dioksid

SIO2

20.70

22.00

nerastvorljivi ostatak

I.R

0.22

0.57

Aluminijum oksid

AL2O3

4.50

5.20

bez kreča

FREE CAO

0.49

0.96

Gvožđe oksid

FE2O3

3.50

3.90

Saturacioni factor kreča

LSF

90.0

95.5

Kalcijum oksid

CAO

61.80

64.00

Modul silicijuma

SIM

2.36

2.63

Magnezijum oksid

MGO

1.50

2.20

Alomia modul

AIM

1.21

1.45

Sumpor trioksid

SO3

1.50

2.60

trikalcijum silikat

C3S

43.00

57.00

kalijum oksid

K2O

0.47

0.82

dikalcijum silikat

C2S

17.00

30.00

natrijum oksid

NA2O

0.27

0.48

trikalcium aluminat

C3A

5.70

7.70

Gubitak paljenja

L.O.I

1.20

2.85

Tetrakalcijum alumino ferit

C4AF

10.60

11.80

Fizičke osobine:

Osobine

Blaine test

CM2G

2900

3500

Ekspanzija

Autoklav

%

0.01

0.20

Vreme merenja

Početno

Minuti

130

190

Konačno

Minuti

180

280

Snaga pri pritisku

Nakon 2 dana

KG/CM2

180

260

Nakon 28 dana

KG/CM2

430

480

 

PREPORUKA ZA PRIMENU:

Pogodan za sve vrste betona, pogodan za pripremu betona za korišćenje u agresivnim sredinama (otpornost na dejstvo mraza i soli) kao i za izradu masivnih betonskih konstrukcija, za izgradnju mostova, tunela, puteva i svih vrsta objekata (poslovnih, stambenih, industrijskih). Pogodan za primenu u proizvodnji završnih materijala u građevinarstvu.

PONUDA:

 • Ime proizvoda:          CEMENT standard OPC 42.5 N
 • Standard:                  OPC 42.5 N
 • Pakovanje:                50 Kg male vreće (takođe pakovanje Big Bag 1MT i big bag 2.5MT) i posebna ponuda u rinfuzi
 • Cena:                       CIF Rijeka Hrvatska 70USD/MT – cena za Jugoistočnu Evropu
 • Zemlja porekla:         IRAN
 • Dostupne količine:     5,600 MT/mesečno u malim džakovima ili 20,000MT/mesečno rinfuza
 • Način isporuke:          20 FT kontejneri  28 MT po kontejneru
 • Luka utovara:            ASSALUYEH – IRAN
 • FOB cena:                 FOB price 60USD/MT
 • Destinacija u ponudi:  RIJEKA HRVATSKA

 

Dostupne količine:

 • 20,000 tona u rinfuzi mesečno
 • 5,600 tona mesečno u vrećama od 50 kg ili u Big Bag varijanti

 

 

Pronađite nas na: